news فرم تقاضای مرخصی

فرم تقاضای مرخصی

کد : 8

گروه : ساخت فرم آنلاین

تاریخ : 1394/01/31

تعداد بازدید :

سایت مرجع

فرم تقاضای مرخصی

شما در محل کار خود چگونه درخواست مرخصی میکنید؟
آیا میخواهید روشی جدید و آسان را برای درخواست مرخصی امتحان کنید؟
ما قبلا یک فرم آماده برای شما تهیه کرده ایم.فقط کافی ست از وبسایت ما به قسمت گالری بروید،سپس گالری فرمها که با رنگ نارنجی نوشته شده را بزنید،بعد کمی به پایین صفحه بروید و فرم تقاضای مرخصی که باز با رنگ نارنجی نوشته شده را مشاهده می کنید،روی آن کلیک کنید و فرم برای شما نمایش داده میشود.
قسمت مشغول در واحد را میتوانید دلخواه تغییر دهید.همچنین در بخش نوع مرخصی 2 حالت برای شما وجد دارد:1.ساعتی 2.روزانه
اگر گزینه ی ساعتی را انتخاب کنید،موارد تعداد ساعت،در تاریخ،از ساعت و تا ساعت برای شما نمایش داده میشود که میتوانید آنها را به دلخواه پر کنید.
اگر گزینه ی روزانه را انتخاب کنید،موارد تعداد روز،از تاریخ و تا تاریخ برای شما نشان داده میشود که بازهم میتوانید به دخواه آنها را پر کنید.
موفق باشید.

فرم تقاضای مرخصی